NOTA PRAWNA

Operatorem serwisu www.sutco.pl (dalej: „serwis”) jest Sutco-Polska Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 10, 40-241 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000053680, o  kapitale zakładowym w wysokości 6 045 000 zł, NIP 644-051-41-14, Regon 270571940, Nr BDO: 000020543.

Wszystkie informacje znajdujące się w serwisie www.sutco.pl (w tym elementy graficzne, zdjęcia oraz materiały tekstowe) są objęte ochroną wynikająca z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek kopiowane rozpowszechniane lub używanie tych informacji możliwe jest tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Operatora serwisu, tj. Sutco-Polska Sp. z o.o.

Materiały umieszczone w serwisie www.sutco.pl posiadają wyłącznie walor informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Sutco-Polska Sp. z o.o. ul.Hutnicza 10 40-241 Katowice +48 32 73 03 800 sutco@sutco.pl